Trợ giúp

Lệnh Chat

Bạn có biết không?

  • Nếu bạn click vào tên người gửi trong phòng chat, bạn có thể tag người đó.